Wishiwashi (62/236) [SM - Cosmic Eclipse]

Wishiwashi (62/236) [SM - Cosmic Eclipse]

  • $0.50


Set: SM - Cosmic Eclipse
Type: Water
Rarity: Holo Rare
Retreat cost: 3
[1WW] Hydro Splash (130)